Odbiorcami i realizatorami programu będą nauczyciele, rodzice i uczniowie ZSTiA w Lesku ze wszystkich funkcjonujących w placówce typów szkół (ZSZ, Szkoły Branżowej I stopnia, Techników i Liceum Plastycznego).
Zadaniem realizowanego programu będzie upamiętnienie 100  lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podjęte przez szkołę działania mają służyć popularyzacji wiedzy historycznej związanej z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości, upamiętnieniem rocznicy odrodzenia się niepodległej Rzeczpospolitej, wychowaniem obywatelsko – patriotycznym młodzieży ZSTiA w Lesku.

Do najważniejszych celów zakładanych w trakcie realizowanego projektu będą należeć:

1. Zapoznanie młodzieży z historią odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Popularyzacja wiedzy historycznej związanej z historią naszego kraju w pierwszych dekadach XX wieku.
3. Przedstawienie lokalnej historii (Lesko i okolice) związanej z procesem odzyskiwania przez Polskę niepodległości w omawianym okresie (miejsca, osoby, wydarzenia).
4. Uświadomienie znaczenia obchodów święta odzyskania niepodległości dla budowania tożsamości narodowej Polaków.
5. Budowanie prawidłowych postaw obywatelskich wśród uczniów ZSTiA w Lesku.
6. Kształtowanie przekonania o wspólnocie wartości miedzy obywatelami II RP,
a współcześnie żyjącymi mieszkańcami Polski.
Formy, miejsce, termin i osoby odpowiedzialne za realizację przedstawionego zadania:

1. Wycieczka uczniów ZSTiA do Urzędu Miasta i Gminy Lesko na wystawę filatelistyczną: „Polskie drogi do niepodległości” organizowaną przez Polski Związek Filatelistów Okręg Rzeszów  Koło w Lesku (wrzesień 2018r., osoby odpowiedzialne: dyr. Grzegorz Brajewski, mgr Jarosław Janusz).

2. Udział uczniów i nauczycieli ZSTiA w ogólnopolskim programie  Narodowe Czytanie powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” (wrzesień 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Alicja Błaszczyk, mgr Sabina Orłowska  Chomiszczak).

3. Konkurs wiedzy historycznej z zakresu udziału Polaków w Wielkiej Wojnie oraz walkach o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej przeznaczony dla młodzieży ZSTiA (październik 2018r.,osoby odpowiedzialne: mgr Jarosław Janusz,
mgr Małgorzata Usyk  Sanecka).

4. Konkurs strzelecki przeznaczony dla uczniów naszej szkoły z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości (wrzesień  październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Janusz Chabałowski).
5. Bieg niepodległości zorganizowany dla młodzieży ZSTiA (wrzesień  październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Marek Badecki, mgr Irena Paszkiewicz).

6. Wycieczka szkolna uczniów po Lesku i okolicy  śladami historii lokalnej związanej
z obchodzoną rocznica odzyskania niepodległości (październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Jarosław Janusz, mgr Katarzyna Juźwik).

7. Posadzenie dębu niepodległości na terenie ZSTiA w Lesku przez młodzież naszej szkoły(październik 2018r., osoby odpowiedzialne: dyrekcja ZSTiA, mgr Anna Pałacka).

8. Spotkanie z Panem Witoldem Mołodyńskim autorem książek: „Bieszczadzkie okupacje 1939  1945” i „Z pamięci bieszczadnika” (październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Jarosław Janusz, mgr Katarzyna Juźwik).

9. Wykonanie szkolnej gazetki ściennej o treści ekonomiczno/ gospodarczej związanej
z setnym jubileuszem odzyskania niepodległości (październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Joanna Rokosz, mgr Marta Skubisz).

10. Wykonanie artystycznego muralu w budynku ZSTiA przez uczniów i nauczycieli Liceum Plastycznego nawiązującego do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (październik  listopad 2018r., osoby odpowiedzialne:
mgr Waldemar Kordyaczny, mgr Oksana Kulczycka  Gajdek, mgr Andrzej Kijowski, mgr Sebastian Trafalski).

11. Szkolny konkurs plastyczny  „Polaków drogi do niepodległości 1795  1918”
oraz wystawa wyróżnionych prac w ZSTiA (październik  grudzień 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Waldemar Kordyaczny, mgr Andrzej Kijowski, mgr Oksana Kulczycka  Gajdek).

12. Uroczysta akademia szkolna z okazji 100  lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (listopad 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Alicja Błaszczyk,
mgr Waldemar Kordyaczny, mgr Jarosław Janusz).

13. Koncert utworów i recital polskich pieśni patriotycznych wykonywanych przez uczniów ZSTiA (listopad 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Beata Nowakowska, samorząd szkolny).

Program szkolnych obchodów 100  lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę opracował przewodniczący zespołu do spraw pamięci historycznej:
mgr Jarosław Janusz.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

przypada zawsze w trzeci czwartek listopada, w tym roku 15.11.2018 r. Pomysł obchodów narodził się w...

Wyniki XXXII OWE

Wyniki XXXII OWE

Informacja o wynikach uzyskanych w XXXII OWE W dniu 7 listopada 2018 r. odbyły się zawody szkolne X...

Zawody strzeleckie w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Zawody strzeleckie w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

08.11 – odbyły się zawody strzeleckie w których wzięło udział 6 dziewcząt: Kinga Niemiec Kinga ...

Polskie drogi do niepodległości

Polskie drogi do niepodległości

W dniu 7.11.2018r. uczniowie ZSTiA w Lesku uczestniczyli w konkursie filatelistyczno - historycznym:...

Ku Pamięci Zmarłym Nauczycielom Liceum Plastycznego

Ku Pamięci Zmarłym Nauczycielom Liceum Plastycznego

Krzysztof Woźniak Urodzony w 1961 r. w Sanoku Mieszkał i zmarł w roku 2012 w Sanoku. Nauczyci...

Konkurs wiedzy historycznej: „Polskie drogi do wolności”.

Konkurs wiedzy historycznej: „Polskie drogi do wolności”.

W dniu 6 listopada 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku wzięli udz...

XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

W dniu 07 listopada b.r. w ZSTiA w Lesku, odbyły się Szkolne Eliminacje do XI Olimpiady Wiedzy Hotel...

100 lat niepodległości - pamiętamy

100 lat niepodległości - pamiętamy

Dnia 10 października 2018 roku klasa II technikum hotelarskiego odbyła, wraz z p. Martą Kowalską – Ł...

Konkurs filatelistyczno-historyczny

Konkurs filatelistyczno-historyczny

W dniu 25.10.2018r. uczniowie ZSTiA w Lesku uczestniczyli w konkursie filatelistyczno - hist...

ZSTiA z wizytą w Hoczwi

ZSTiA z wizytą w Hoczwi

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji” ...

Otrzęsiny 2018

Otrzęsiny 2018

W dniu 11 października odbyły się uroczyste otrzęsiny klas pierwszych. Kandydaci na pełnoprawnych ...

Spotkanie z autorem

Spotkanie z autorem

W dniu 22.10.2018r. w ramach 100 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyło się spotka...