Odbiorcami i realizatorami programu będą nauczyciele, rodzice i uczniowie ZSTiA w Lesku ze wszystkich funkcjonujących w placówce typów szkół (ZSZ, Szkoły Branżowej I stopnia, Techników i Liceum Plastycznego).
Zadaniem realizowanego programu będzie upamiętnienie 100  lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podjęte przez szkołę działania mają służyć popularyzacji wiedzy historycznej związanej z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości, upamiętnieniem rocznicy odrodzenia się niepodległej Rzeczpospolitej, wychowaniem obywatelsko – patriotycznym młodzieży ZSTiA w Lesku.

Do najważniejszych celów zakładanych w trakcie realizowanego projektu będą należeć:

1. Zapoznanie młodzieży z historią odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Popularyzacja wiedzy historycznej związanej z historią naszego kraju w pierwszych dekadach XX wieku.
3. Przedstawienie lokalnej historii (Lesko i okolice) związanej z procesem odzyskiwania przez Polskę niepodległości w omawianym okresie (miejsca, osoby, wydarzenia).
4. Uświadomienie znaczenia obchodów święta odzyskania niepodległości dla budowania tożsamości narodowej Polaków.
5. Budowanie prawidłowych postaw obywatelskich wśród uczniów ZSTiA w Lesku.
6. Kształtowanie przekonania o wspólnocie wartości miedzy obywatelami II RP,
a współcześnie żyjącymi mieszkańcami Polski.
Formy, miejsce, termin i osoby odpowiedzialne za realizację przedstawionego zadania:

1. Wycieczka uczniów ZSTiA do Urzędu Miasta i Gminy Lesko na wystawę filatelistyczną: „Polskie drogi do niepodległości” organizowaną przez Polski Związek Filatelistów Okręg Rzeszów  Koło w Lesku (wrzesień 2018r., osoby odpowiedzialne: dyr. Grzegorz Brajewski, mgr Jarosław Janusz).

2. Udział uczniów i nauczycieli ZSTiA w ogólnopolskim programie  Narodowe Czytanie powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” (wrzesień 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Alicja Błaszczyk, mgr Sabina Orłowska  Chomiszczak).

3. Konkurs wiedzy historycznej z zakresu udziału Polaków w Wielkiej Wojnie oraz walkach o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej przeznaczony dla młodzieży ZSTiA (październik 2018r.,osoby odpowiedzialne: mgr Jarosław Janusz,
mgr Małgorzata Usyk  Sanecka).

4. Konkurs strzelecki przeznaczony dla uczniów naszej szkoły z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości (wrzesień  październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Janusz Chabałowski).
5. Bieg niepodległości zorganizowany dla młodzieży ZSTiA (wrzesień  październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Marek Badecki, mgr Irena Paszkiewicz).

6. Wycieczka szkolna uczniów po Lesku i okolicy  śladami historii lokalnej związanej
z obchodzoną rocznica odzyskania niepodległości (październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Jarosław Janusz, mgr Katarzyna Juźwik).

7. Posadzenie dębu niepodległości na terenie ZSTiA w Lesku przez młodzież naszej szkoły(październik 2018r., osoby odpowiedzialne: dyrekcja ZSTiA, mgr Anna Pałacka).

8. Spotkanie z Panem Witoldem Mołodyńskim autorem książek: „Bieszczadzkie okupacje 1939  1945” i „Z pamięci bieszczadnika” (październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Jarosław Janusz, mgr Katarzyna Juźwik).

9. Wykonanie szkolnej gazetki ściennej o treści ekonomiczno/ gospodarczej związanej
z setnym jubileuszem odzyskania niepodległości (październik 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Joanna Rokosz, mgr Marta Skubisz).

10. Wykonanie artystycznego muralu w budynku ZSTiA przez uczniów i nauczycieli Liceum Plastycznego nawiązującego do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (październik  listopad 2018r., osoby odpowiedzialne:
mgr Waldemar Kordyaczny, mgr Oksana Kulczycka  Gajdek, mgr Andrzej Kijowski, mgr Sebastian Trafalski).

11. Szkolny konkurs plastyczny  „Polaków drogi do niepodległości 1795  1918”
oraz wystawa wyróżnionych prac w ZSTiA (październik  grudzień 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Waldemar Kordyaczny, mgr Andrzej Kijowski, mgr Oksana Kulczycka  Gajdek).

12. Uroczysta akademia szkolna z okazji 100  lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (listopad 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Alicja Błaszczyk,
mgr Waldemar Kordyaczny, mgr Jarosław Janusz).

13. Koncert utworów i recital polskich pieśni patriotycznych wykonywanych przez uczniów ZSTiA (listopad 2018r., osoby odpowiedzialne: mgr Beata Nowakowska, samorząd szkolny).

Program szkolnych obchodów 100  lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę opracował przewodniczący zespołu do spraw pamięci historycznej:
mgr Jarosław Janusz.

Program obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ZSTiA w Lesku

Program obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ZSTiA w Lesku

Odbiorcami i realizatorami programu będą nauczyciele, rodzice i uczniowie ZSTiA w Lesku ze wszystkic...

Korki dla Nikoli

Korki dla Nikoli

Zbieramy nakręteki od butelek PET dla Nikoli. Dziewczynka choruje na dziecięce porażenie mózgowe. ...

Wystawa filatelistyczna: „Polskie drogi do niepodległości”

Wystawa filatelistyczna: „Polskie drogi do niepodległości”

W dniu 5.09.2018r. odbyła się wycieczka klasy I TEI wraz z opiekunami: dyr. ZSTiA Grzegorzem Brajews...

Spotkanie z rodzicami  20.09.2018 r. / czwartek /

Spotkanie z rodzicami 20.09.2018 r. / czwartek /

W dniu 20.09.2018 r. / czwartek / o godz. 15:30 spotkanie rodziców z dyrektorem ZSTiA wychowawcami k...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/9.4/2018

Zapytanie ofertowe nr 03/9.4/2018 w ramach zamówienia publicznego na zakup na zakup i dostawę...

Świadectwa z kwalifikacji

Świadectwa z kwalifikacji

Od 31 sierpnia 2018 r. / piątek/ uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły mogą odbierać świadectwa po...

Egzamin z kwalifikacji

Egzamin z kwalifikacji

Termin składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń/luty 2019 r. mija 09.009.2018...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 poprzedzi msza święta w kościele para...

Dobry Start 300 dla ucznia

Dobry Start 300 dla ucznia

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla...

12 Bieszczadzkie Lato z Książką

12 Bieszczadzkie Lato z Książką

W piątek, 15 czerwca 2018 roku w Lesku, odbyła się 12. edycja "Bieszczadzkiego Lata z Książką&q...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiat Leski/ Zespól Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko...

Podziękowanie dla uczniów ZSTiA

Podziękowanie dla uczniów ZSTiA

Dyplom /zobacz/ (images/Dokumenty/Szkolne/dyplom.jpg)