1. O przyjęciu uczniów do klasy pierwszej decydują:
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • punkty z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego oraz informatyki, geografii, języka obcego, plastyki, biologii w zależności od kierunku kształcenia.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym :
 • za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt:

- wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc przez 5),

- wyniki zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 • za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna dodatkowo / oprócz języka polskiego / wybrała przedmioty do :

Lp

Typ szkoły

Przedmioty

1

Technikum Ekonomicznego

 język obcy

matematyka

informatyka

2

Technikum Informatyczne

 język obcy

matematyka

informatyka

3

Technikum Hotelarskie

 język obcy

matematyka

geografia

4

Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 język obcy

matematyka

informatyka

5

Technikum Architektury Krajobrazu

 język obcy

matematyka

biologia

6

Technikum Żywienia

i Usług Gastronomicznych

 język obcy

matematyka

biologia

7

Liceum Plastyczne

 język obcy

plastyka/sztuka

informatyka

           

 1. Przy obliczaniu sumy punktów za oceny z w/w przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum- szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna przyjmuje następującą zasadę :
 • celujący – 20 punktów
 • bardzo dobry – 16 punktów
 • dobry – 12 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający - 0 punktów
 1. Kandydaci mają możliwość uzyskania 20 dodatkowych punktów :
 2. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 pkt.
 3. za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 5 pkt.
 • za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 pkt.
 1. za uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem- w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 pkt.

*  I miejsce ( tytuł laureata 3 pkt.

* II miejsce ( tytuł finalisty ) 2 pkt.

* III miejsce ( wyróżnienie ) 1 pkt.

 1. d) za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego – do 3 pkt.

 

Ustala się następujące progi przyjęć :

 

L. p.

 

 

Typ szkoły

Próg

punktowy

Ilość punktów  za poszczególne oceny z wybranych przedmiotów

Osiągnięcia

wybrane przedmioty

cel

bdb

db

dst

dop

 

 

1

 

Technikum

Ekonomiczne

 

 

70

język polski

20

16

12

8

0

ukończenie gimnazjum, szkoły średniej z wyróżnieniem  6 pkt.

finalista konkursu wojewódzkiego –  5 pkt.

Za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty 8 pkt.

za osiągnięcia sportowe lub artystyczne –   do 3 pkt.

I miejsce 3 pkt.

II miejsce 2 pkt.

III miejsce 1 pkt

za  osiągnięcia w aktywności na rzecz ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu

–  do 3 pkt.

Razem za osiągnięcia 20 pkt.

Język obcy

20

16

12

8

0

matematyka

20

16

12

8

0

 

2

 

Technikum Informatyczne

informatyka

20

16

12

8

0

 

 

 

3

 

Technikum Hotelarskie

 

 

60

 

język polski

20

16

12

8

0

język obcy

20

16

12

8

0

matematyka

20

16

12

8

0

geografia

20

16

12

8

0

 

 

4

 

Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

70

język polski

20

16

12

8

0

Język obcy

20

16

12

8

0

matematyka

20

16

12

8

0

informatyka

20

16

12

8

0

 

5

 

 

 

 

Technikum

Architektury Krajobrazu

 

 

60

 

 

 

język polski

20

16

12

8

0

język obcy

20

16

12

8

0

matematyka

20

16

12

8

0

biologia

20

16

12

8

0

 

6

 

Liceum

Plastyczne

 

70

Język polski

20

16

12

8

0

informatyka

20

16

12

8

0

Plastyka/ sztuka

20

16

12

8

0

język obcy

20

16

12

8

0

 

7

 

Technikum

Żywienii Usług Gastronomicznych

 

 

60

 

język polski

20

16

12

8

0

język obcy

20

16

12

8

0

informatyka

20

16

12

8

0

biologia

20

16

12

8

0

 

8

 

Branżowa Szkoła I stopnia

brak limitu

 

brak limitu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Spotkanie z rodzicami

03-01-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Spotkanie z rodzicami

W dniu 10.01.2019 r. / czwartek / o godz. 15:30 spotkanie rodziców z  wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi w danym oddziale.

Read more

Z życzeniami w schronisku dla zwierząt

19-12-2018 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Z życzeniami w schronisku dla zwierząt

       Dnia 18.12.2018 klasa trzecia liceum plastycznego udała się do schroniska dla zwierząt „Wesoły kundelek” w Lesku w celu podarowania świątecznych prezentów zwierzętom ze schroniska. Klasa podarowała na...

Read more

Podsumowanie roku 2018

07-12-2018 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Podsumowanie roku 2018

Zbliżamy się do końca 2018 roku w związku z tym, nadeszła pora na podsumowanie naszej pracy oraz osiągnięć w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   pt. „Kształcenie uczniów...

Read more

Sprawozdanie z uroczystości szkolnej - z…

03-12-2018 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Sprawozdanie z uroczystości szkolnej - z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

  Dnia 9 listopada o godzinie 11.00 w naszej szkole odbyła się Uroczysta Akademia "Dla Niepodległej". Staraliśmy się,  przez ponad godzinę, poprzez słowo poetyckie, pieśni patriotyczne, fragmenty  prozy, pokazać drogę Polaków...

Read more