• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Powiat Leski/ Zespól Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 5.04.2019r. na zadanie: Zakup i dostawa deski podłogowej świerkowej gatunek I przez Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach realizacji remontu  sali gimnastycznej zamówienia wyłoniono Produkcja i Usługi Drzewne Waldemar Pitycz, Nowosiółki 97a, 38-604 Hoczew

W określonym terminie oferty cenowe złożył 14 Wykonawca. Oferta spełniała warunki zapytania ofertowego. W określonym terminie wpłynęła następujące oferta:

Nazwa wykonawcy

Cena

Łączna liczba punktów

Produkcja i Usługi Drzewne Waldemar Pitycz, Nowosiółki 97a, 38-604 Hoczew

17 398,35 zł

100

Produkcja i Usługi Drzewne Waldemar Pitycz, Nowosiółki 97a, 38-604 Hoczew zaproponował najniższą cenę brutto w wysokości 17 398,35 PLN

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wersja pdf

Dodatkowy egzamin do LP

13-06-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Dodatkowy  egzamin dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w egzaminie wstępnym  w pierwszym terminie,  odbędzie się 14 czerwca w piątek o godzinie 9.00

Czytaj więcej

Uwaga staże, ostatnia edycja wakacyjna …

11-06-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Projekt pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsz…

11-06-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Powiat Leski/ Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, al. Jana Pawła 11 18a, 38- 600 Lesko infomuje, Że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 29.05.2019 r. na zadanie:...

Czytaj więcej