Powiat Leski/ Zespól Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 5.04.2019r. na zadanie: Zakup i dostawa deski podłogowej świerkowej gatunek I przez Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach realizacji remontu  sali gimnastycznej zamówienia wyłoniono Produkcja i Usługi Drzewne Waldemar Pitycz, Nowosiółki 97a, 38-604 Hoczew

W określonym terminie oferty cenowe złożył 14 Wykonawca. Oferta spełniała warunki zapytania ofertowego. W określonym terminie wpłynęła następujące oferta:

 

Nazwa wykonawcy

Cena

Łączna liczba punktów

Produkcja i Usługi Drzewne Waldemar Pitycz, Nowosiółki 97a, 38-604 Hoczew

17 398,35 zł

100

Produkcja i Usługi Drzewne Waldemar Pitycz, Nowosiółki 97a, 38-604 Hoczew zaproponował najniższą cenę brutto w wysokości 17 398,35 PLN

załącznik do zawiadomienia - wersja pdf