• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Projekt pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Nie zwlekaj, skorzystaj z ostatniej szansy, kończymy projekt !
 pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.”

Zdobędziesz:

 • dodatkowe umiejętności zawodowe oraz mobilność na rynku pracy,
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu,
 • bezzwrotne ubrania ochronne BHP,
 • szkolenie BHP,
 • ocena bardzo dobra za aktywność zawodową z przedmiotu zawodowego,
 • wynagrodzenie za staż!
 • zwrot kosztów za dojazd do miejsca odbywania stażu!

Zapraszamy !!!

 

kierownika projektu Katarzyna Juźwik

Dodatkowy egzamin do LP

13-06-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Dodatkowy  egzamin dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w egzaminie wstępnym  w pierwszym terminie,  odbędzie się 14 czerwca w piątek o godzinie 9.00

Czytaj więcej

Uwaga staże, ostatnia edycja wakacyjna …

11-06-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Projekt pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsz…

11-06-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Powiat Leski/ Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, al. Jana Pawła 11 18a, 38- 600 Lesko infomuje, Że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 29.05.2019 r. na zadanie:...

Czytaj więcej