Projekt pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Nie zwlekaj, skorzystaj z ostatniej szansy, kończymy projekt !
 pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.”

Zdobędziesz:

  • dodatkowe umiejętności zawodowe oraz mobilność na rynku pracy,
  • zaświadczenie o ukończeniu stażu,
  • bezzwrotne ubrania ochronne BHP,
  • szkolenie BHP,
  • ocena bardzo dobra za aktywność zawodową z przedmiotu zawodowego,
  • wynagrodzenie za staż!
  • zwrot kosztów za dojazd do miejsca odbywania stażu!

Zapraszamy !!!

 

kierownika projektu Katarzyna Juźwik