• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Uczniowie, nauczyciele, rodzice!

Dziękuję Wam za dotychczasowe zaangażowanie, kreatywność, poświęcenie, wyrozumiałość i cierpliwość.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. o „czasowym ograniczonym funkcjonowaniu szkół” od 25. 03. 2020r. wchodzi obowiązek pracy zdalnej. W związku z tym ustalam jej zasady:

  1. Praca w czasie „zawieszenia zajęć dydaktycznych”, tj. od 12 do 24.03.2020 r., polegała na zasadzie dobrowolności udziału, dlatego proszę o zweryfikowanie stawianych wymagań, terminów oraz ustalonych ocen;
  2. Obowiązkiem ucznia jest regularne zapoznawanie się z wiadomościami w dzienniku elektronicznym oraz aktywny udział na platformach edukacyjnych, w szczególności  zapoznanie się z materiałami i wykonywanie ćwiczeni/zadań w wyznaczonym przez nauczycieli czasie i we wskazany sposób;
  3. Zajęcia lekcyjne online nauczyciela z oddziałem klasowym trwają od godziny 8.00 do 15.00, w uzasadnionych warunkach, za zgodą uczniów zajęcia mogą odbywać się w innym czasie;
  4. Podstawowym narzędziem pracy zdalnej jest e-dziennik. Jednak każdy z nauczycieli zobowiązany jest do dostosowania metod, form i narzędzi do swojego przedmiotu i możliwości;
  5. Kontakt ze szkolnym pedagogiem możliwy jest online poprzez e-dziennik

Praca w tym systemie dla wielu z nas jest trudna i nie do końca satysfakcjonująca, ale o tym już decydują czynniki zewnętrzne. Róbmy co w naszej mocy, zachowajmy względny spokój i życzmy sobie żebyśmy zdrowi w spotkali się w szkole jak najszybciej.

 

Grzegorz Brajewski

Dyrektor ZSTiA

Matura próbna – arkusze CKE od 2.04

01-04-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

W dniach 2 – 8 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni próbne arkusze maturalne oraz nagrania dźwiękowe do arkuszy z języków obcych. Zachęcamy wszystkich do sprawdzenia swoich umiejętności. Wszystkie materiały, w tym...

Czytaj więcej

Informacja o ograniczeniu kontaktu ze sz…

26-03-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

W związku z ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce informuję, że Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku ogranicza kontakty z osobami z zewnątrz. W czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych...

Czytaj więcej

Zasady pracy zdalnej od 25.03.2020

24-03-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Uczniowie, nauczyciele, rodzice! Dziękuję Wam za dotychczasowe zaangażowanie, kreatywność, poświęcenie, wyrozumiałość i cierpliwość. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. o „czasowym ograniczonym funkcjonowaniu szkół” od 25...

Czytaj więcej