Tegoroczni absolenci Technikum mogą odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 24.05. 2019 r. w sekretariacie szkoły. Zapraszamy.