1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 30 dni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
3. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza , nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
4. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich nauczyciela bibliotekarza.
5. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
7. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
8. Rozliczenie z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
1. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowaniai danych.
4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi-bibliotekarzowi.
6. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kr…

24-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Drodzy uczniowie! To nie prawda, że biblioteki pedagogiczne są wyłącznie dla nauczycieli i studentów. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Lesku serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do skorzystania z naszych usług...

Czytaj więcej

Nowa strona szkoły

23-09-2020 Aktualności Super User - avatar Super User

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

Czytaj więcej

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku

23-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku    

Czytaj więcej