• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Na podstawie komunikatu Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych w roku szkolnym 2019/2020 oraz art. 44zn ust. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) informuję, iż egzamin dyplomowy odbędzie się w terminach 16 i 17.06. 2020r. zgodnie z harmonogramem i listą uczniów przydzielonych na poszczególne dni. Zastrzega się, że wskazane terminy mogą ulec zmianie w zależności od zaleceń organów epidemiologicznych.

16-06-2020

(wtorek)

godz.

rozpoczęcia

godz.

zakończenia

17-06-2020

(środa)

godz.

rozpoczęcia

godz.

zakończenia

Specjalność: TECHNIKI GRAFICZNE

   

Specjalność: TECHNIKI GRAFICZNE

   

numer ucznia z dziennika

   

numer ucznia z dziennika

   

nr 4

08:30

09:10

nr 17

08:30

09:10

nr 5

08:50

09:30

nr 18

08:50

09:30

nr 6

09:10

09:50

Specjalność: FORMY UŻYTKOWE

   

nr 8

09:30

10:10

nr 1

09:10

09:50

nr 10

09:50

10:30

nr 2

09:30

10:10

nr 11

10:10

10:50

nr 3

09:50

10:30

nr 12

10:30

11:10

nr 7

10:10

10:50

nr 13

10:50

11:30

nr 9

10:30

11:10

nr 14

11:10

11:50

nr 15

10:50

11:30

     

nr 16

11:10

11:50

Ważny komunikat dla przystępujących d…

25-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Wszystkie osoby, które będą przystępować do egzaminu maturalnego bądź zawodowego prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS: Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020...

Czytaj więcej

Urodziny Papieża

15-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

Czytaj więcej

Konsultacje do Liceum Sztuk Plastycznych

02-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

 rysunek, malarstwo, rzeźba Informujemy kandydatów pragnących zdawać egzamin praktyczny do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH w Lesku, że w czasie trwania nauki online w szkole istnieje możliwość konsultacji telefonicznych z nauczycielem przedmiotów artystycznych...

Czytaj więcej