Egzamin z kwalifikacji w roku szkolnym 2019/2020

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Informacja dla ucznia zdającego egzamin potwierdzajęcy kwalifikacje w zawodzie

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMUŁA 2012

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMUŁA 2017

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2020 r.

w części pisemnej egzaminu

w części praktycznej egzaminu

Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec/lipiec 2020:

Lp.

Oznaczenie

kwalifikacji

Model części praktycznej

egzaminu

Data

egzaminu

Godzina rozpoczęcia

egzaminu

Numer

sali/miejsca

egzaminu

 
 
 
 
 

1

AU. 20

sprzedawca

z wykorzystaniem arkuszy

egzaminacyjnych

i kart odpowiedzi

23.06.2020

Godz.10:00

sala

gimnastyczna

 

2

BD.04

monter

 

3

BD.14

murarz

 

4

TG.07

kucharz

 

5

E.12

informatyk

Godz.10:00

20

 

6

TG.07

technik

żywienia

 

7

TG.12

hotelarz

 

8

B.22

Godz.12:00

20

 

9

E.13

informatyk

 

10

T.15

technik żywienia

 

11

E.14

informatyk

Godz.14:00

20

 

12

AU.35

ekonomista II kl.

z wykorzystaniem

elektronicznego systemu

przeprowadzania egzaminu

23.06.2020

Godz.10:00

35

 

13

EE.08

informatyk III kl.

Godz.10:00

50

 

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec/lipiec 2020:

L.p.

Oznaczenie

kwalifikacji

Forma (model)

egzaminu/czas

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia

egzaminu

Klasa / numer ucznia z dziennika

Numer sali/miejsca

egzaminu

1

A.36

ekonomista

DK/180

26.06.2020

9:00

IV TE

35

2

AU.35

ekonomista

DK/180

24.06.2020

9:00

II TE

1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8

35

24.06.2020

15:00

II TE

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

III TE

27

3

AU.15

stolarz

W/180

06.07.2020

9:00

 

W14

06.07.2020

15:00

 

4

B.07

monter

W/180

01.07.2020

15:00

absolwent

W13

5

BD.04

monter

W/180

29.06.2020

9:00

III W

1, 2 ,5

W12

29.06.2020

15:00

7, 10, 11

30.06.2020

9:00

13, 17, 18

30.06.2020

15:00

19, 20, 23

6

BD.14

murarz

W/210

01.07.2020

9:00

III W

W11

7

E.12

informatyk

WK/150

27.06.2020

8:00

IV TI

W2

8

E.13

informatyk

WK/150

27.06.2020

12:00

IV TI

W3

9

E.14

informatyk

DK/150

25.06.2020

12:00

IV TI

W4

10

EE.08

informatyk

WK/150

02.07.2020

8:00

III TI

1, 2, 3

W3

02.07.2020

12:00

4, 5, 6

02.07.2020

16:00

7, 8, 9

11

branżowa

TG.07

technikum

W/120

01.07.2020

12:00

III W

52

01.07.2020

16:00

III TŻ

12

TG.12

hotelarz

D/150

22.06.2020

9:00

II TH

sala

gimnastyczna

13

T.15

technik żywienia

D/150

22.06.2020

13:00

IV TŻ

sala gimnastyczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kr…

24-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Drodzy uczniowie! To nie prawda, że biblioteki pedagogiczne są wyłącznie dla nauczycieli i studentów. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Lesku serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do skorzystania z naszych usług...

Czytaj więcej

Nowa strona szkoły

23-09-2020 Aktualności Super User - avatar Super User

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

Czytaj więcej

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku

23-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku    

Czytaj więcej