• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Egzamin z kwalifikacji w roku szkolnym 2018/2019

Informacja dla ucznia/słuchacza.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Wewnętrzy harmonogram przeprowadzenia  egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec/lipiec 2019

Część pisemna

L.p.

Oznaczenie

kwalifikacji

Data

egzaminu

Godzina

rozpoczęcia

egzaminu

Numer sali/

miejsca

egzaminu

1

A.18

18.06.

2019

10:00

1

2

A.35

10:00

3

B.21

10:00

4

T.06

10:00

5

B.06

12:00

6

B.22

12:00

7

E.13

12:00

8

B.07

14:00

9

AU.35

10:00

2

10

TG.12

10:00

Część praktyczna

L.p.

Oznaczenie

kwalifikacji

Forma (model)

egzaminu/czas

Data

egzaminu

Godzina

rozpoczęcia

egzaminu

Numer sali/

miejsca

egzaminu

1

A.35

DK/180

2019.06.24

9:00

50

2

A.36

DK/180

2019.06.27

9:00

48

3

B.07

W/180

2019.06.24

9:00

W13

15:00

2019.06.25

9:00

15:00

4

B.22

D/180

2019.06.17

9:00

1

5

R.21

D/120

6

E.12

WK/150

2019.06.24

8:00

W2

7

E.13

WK/150

2019.07.02

8:00

W3

12:00

16:00

8

R.22

D/180

2019.06.17

13:00

3

9

T.12

D/150

10

T.15

D/150

11

T.06

W/120

2019.06.21

12:00

52

12

AU.35

DK/180

2019.06.25

9:00

35

13

TG.12

D/150

2019.06.17

9:00

20

Dodatkowy egzamin do LP

13-06-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Dodatkowy  egzamin dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w egzaminie wstępnym  w pierwszym terminie,  odbędzie się 14 czerwca w piątek o godzinie 9.00

Czytaj więcej

Uwaga staże, ostatnia edycja wakacyjna …

11-06-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Projekt pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsz…

11-06-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Powiat Leski/ Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, al. Jana Pawła 11 18a, 38- 600 Lesko infomuje, Że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 29.05.2019 r. na zadanie:...

Czytaj więcej