Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

  • mgr Grzegorz Brajewski - dyrektor szkoły - odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie organizacji i zarządzania,
  • mgr Marek Badecki - kierownik kształcenia praktycznego i artystycznego,
  • mgr Roman Wiliński - wicedyrektor - odpowiedzialny za realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
  • Maria Dudzińska - sekretarz szkoły
  • mgr Judyta Skarbińska - pracownik administracyjno-biurowy