• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Stoicie obecnie przed bardzo ważnym wyborem szkoły średniej, szkoły która nie tylko da Wam satysfakcję w każdym wymiarze edukacyjnym, ale pomoże spełnić marzenia, rozwinąć talenty i zainteresowania.

W związku z powyższym pragniemy zwrócić Waszą uwagę na naszą propozycję edukacyjną. Zanim to zrobimy należy zaznaczyć, że dobra szkoła to nie taka, która jest daleko od Waszego domu. Odległość nie wyznacza poziomu nauczania, ani wielkość miasta nie gwarantuje najlepszej edukacji.
Dobra szkoła to taka, która idzie z postępem czasu, która ma świetnych pedagogów pracujących z każdym uczniem, gdzie uczniowie czuja się bezpiecznie, oraz czują satysfakcję ze swoich postępów.

Następnym bardzo ważnym aspektem jest bliskość szkoły z domem rodzinnym .

Pamiętajcie, że dom rodzinny w wielu wypadkach daje gwarancję ukończenia szkoły z sukcesem. Pomyślicie dlaczego? Co ma na to wpływ? Okazuje się, że wiele rzeczy min.:

- bezpieczeństwo

- więcej czasu dla siebie, dzięki krótszej drodze do szkoły

- dłuższy sen i wypoczynek

- częsty kontakt z najbliższymi

Powyższe atuty są bardzo ważne, bo w przyszłości będą miały wpływ na Wasze dobre samopoczucie, a co za tym idzie sukcesy życiowe!

Szkoła nasza nie tylko posiada powyższe cechy, ale i wiele innych mocnych stron. Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych to szkoła, która wyrosła na wieluletnich tradycjach, to największy zespół szkół średnich w Bieszczadach.

Budynek szkoły jest cały czas modernizowany, podnoszone są jego standardy, jest czysty, zadbany, przyjazny dla środowiska, bezpieczny, a pracownie do przedmiotów zawodowych wyposażone są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Szkoła nasza cały czas podnosi poziom nauczania, co odzwierciedlają coraz wyższe średnie wyniki egzaminów zewnętrznych, potwierdzają to dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Co najważniejsze, nasi uczniowie nie muszą brać płatnych korepetycji!!! Jeżeli chcą pogłębić swoją wiedzę lub wyrównać ją , mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli w szkole np. z matematyki, języka polskiego, języków obcych, zupełnie za darmo!!!

W naszej szkole, każdy absolwent liceum i techniku, który ukończy edukację jest dopuszczany do egzaminu maturalnego!!! Wszystkim dajemy równe szanse!!!

Oprócz powyższych zajęć chętni uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty związane z przygotowaniem do wymarzonego zawodu, poprzez udział w plenerach artystycznych, praktykach zawodowych, stażach w kraju i za granicą, kursach zawodowych, olimpiadach i w wielu innych ciekawych formach edukacyjnych.

Nasi Drodzy, reasumując powyższe zalety szkoły na pewno zauważyliście, że możecie osiągnąć tu to, o czym marzycie.

Pamiętajcie, że to Wy i wasze chęci mają ogromy wpływ na kształtowanie się poziomu nauczania w szkole. Naszym zadaniem jest prowadzenie Was tak, aby Wasze marzenia i cele zostały osiągnięte z sukcesem !!!

Plakat.

Zapraszamy do obejrzenia oferty ZSTiA w Lesku w załączniku.

Ważny komunikat dla przystępujących d…

25-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Wszystkie osoby, które będą przystępować do egzaminu maturalnego bądź zawodowego prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS: Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020...

Czytaj więcej

Urodziny Papieża

15-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

Czytaj więcej

Konsultacje do Liceum Sztuk Plastycznych

02-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

 rysunek, malarstwo, rzeźba Informujemy kandydatów pragnących zdawać egzamin praktyczny do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH w Lesku, że w czasie trwania nauki online w szkole istnieje możliwość konsultacji telefonicznych z nauczycielem przedmiotów artystycznych...

Czytaj więcej