• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Drodzy maturzyści

Przesunięcie terminu matur i wydłużenie czasu zawieszenia lekcji nie zmienia harmonogramu roku szkolnego, a to oznacza, że maturzyści już 24 kwietnia zakończą naukę. Oceny końcowe wystawiane będą zdalnie, a informacje o nich znajdziecie w e-dzienniku. Świadectwa w postaci skanów dla absolwentów Technikum zostaną przesłane na Wasz adres email , który jest podany w edzienniku. Proszę więc o sprawdzenie w edzienniku, czy adres email jest aktualny.

W tej trudnej sytuacji  całe grono pedagogiczne życzy Wam zdrowia i zapału do przygotowań do matury. Odroczenie terminu matur daje Wam  kilka dodatkowych tygodni na przygotowanie, a nasi nauczyciele zadeklarowali chęć pomocy Wam w formie dodatkowych konsultacji.

Drodzy absolwenci Liceum Plastycznego.

W związku z tym, że wszyscy przystępujecie do egzaminu dyplomowego Wasze  Dyplom ukończenia szkoły artystycznej dla uczniów liceum plastycznego otrzymacie dopiero po zdanym egzaminie. O terminach matury i egzaminu dyplomowego będziecie informowani na bieżąco. 

Grzegorz Brajewski

Dyrektor ZSTiA

Ważny komunikat dla przystępujących d…

25-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Wszystkie osoby, które będą przystępować do egzaminu maturalnego bądź zawodowego prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS: Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020...

Czytaj więcej

Urodziny Papieża

15-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

Czytaj więcej

Konsultacje do Liceum Sztuk Plastycznych

02-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

 rysunek, malarstwo, rzeźba Informujemy kandydatów pragnących zdawać egzamin praktyczny do LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH w Lesku, że w czasie trwania nauki online w szkole istnieje możliwość konsultacji telefonicznych z nauczycielem przedmiotów artystycznych...

Czytaj więcej