• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Procedury związane z udziałem uczniów w konsultacjach na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady ogólne

W konsultacjach może brać udział uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie COVID-19.
Do szkoły nie może przyjść uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją.
Konsultacje odbywają się według harmonogramu ustalonego przez dyrekcję szkoły i przedstawionego wcześniej uczniom przez nauczycieli.
Na terenie szkoły należy zasłonić usta oraz nos (najlepiej maseczką) do momentu zajęcia miejsca w odpowiednio przygotowanej sali.
Na teren szkoły można wnieść tylko niezbędne rzeczy.
Uczniowie muszą zachować dystans społeczny co najmniej 1,5- metrowego odstępu od wszystkich spotkanych na terenie szkoły osób (nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi).
Po zakończeniu konsultacji uczeń niezwłocznie opuszcza budynek szkoły. Jeśli konsultacje odbywały się w grupie (do 12 osób), uczniowie po zakończonych zajęciach nie gromadzą się na terenie szkoły.

Zadania uczniów:

Uczeń przychodzi do szkoły o wyznaczonej godzinie wejściem głównym.
Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. 
Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą gromadzić się w grupy poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na twarzy maseczki.
Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonuje raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Zadania nauczyciela:

 • na początku konsultacji przypomina uczniom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa,
  dba o wietrzenie sali,
  dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,
  sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,
  wchodzi do sali w maseczce

Technikum Architektury Krajobrazu

26-06-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie udostępniła wyniki ogólne uczniów szkół z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonych w styczniu i lutym tego roku w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej. Porównując, wyniki...

Czytaj więcej

Film promocyjny Zespołu Szkół Technic…

25-06-2020 Aktualności Super User - avatar Super User

Drodzy młodzi przyjaciele. Stoicie obecnie przed bardzo ważnym wyborem szkoły średniej, szkoły która nie tylko da Wam satysfakcję w każdym wymiarze edukacyjnym, ale pomoże spełnić marzenia, rozwinąć talenty i zainteresowania. W związku...

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego

25-06-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zakończenie roku szkolnego jesteśmy zmuszeni zorganizować w bardzo ograniczonej formule. Będzie to tylko spotkanie z wychowawcami dla klasy 3W - piątek 26.06.2020 o godzinie 9.00 i 4LP - piątek 26.06.2020 o godzinie 13.00...

Czytaj więcej