Procedury związane z udziałem uczniów w konsultacjach na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady ogólne

W konsultacjach może brać udział uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie COVID-19.
Do szkoły nie może przyjść uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją.
Konsultacje odbywają się według harmonogramu ustalonego przez dyrekcję szkoły i przedstawionego wcześniej uczniom przez nauczycieli.
Na terenie szkoły należy zasłonić usta oraz nos (najlepiej maseczką) do momentu zajęcia miejsca w odpowiednio przygotowanej sali.
Na teren szkoły można wnieść tylko niezbędne rzeczy.
Uczniowie muszą zachować dystans społeczny co najmniej 1,5- metrowego odstępu od wszystkich spotkanych na terenie szkoły osób (nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi).
Po zakończeniu konsultacji uczeń niezwłocznie opuszcza budynek szkoły. Jeśli konsultacje odbywały się w grupie (do 12 osób), uczniowie po zakończonych zajęciach nie gromadzą się na terenie szkoły.

Zadania uczniów:

Uczeń przychodzi do szkoły o wyznaczonej godzinie wejściem głównym.
Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. 
Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą gromadzić się w grupy poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na twarzy maseczki.
Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonuje raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Zadania nauczyciela:

  • na początku konsultacji przypomina uczniom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa,
    dba o wietrzenie sali,
    dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,
    sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,
    wchodzi do sali w maseczce

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kr…

24-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Drodzy uczniowie! To nie prawda, że biblioteki pedagogiczne są wyłącznie dla nauczycieli i studentów. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Lesku serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do skorzystania z naszych usług...

Czytaj więcej

Nowa strona szkoły

23-09-2020 Aktualności Super User - avatar Super User

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY

Czytaj więcej

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku

23-09-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zbiorka dla Domu Dziecka w Sanoku    

Czytaj więcej