• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie rozstrzygnęła konkurs na szczeblu wojewódzkim na najlepsze przedsięwzięcie podjęte przez uczestników OHP w ramach działalności samorządowej oraz aktywności w środowiskach lokalnych na terenie całego kraju. W konkursie pn. „Aktywność – dobry wybór”, który jest częścią programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Młodzieży OHP, można było startować w trzech kategoriach: „A” – inicjatywa jednorazowa, „B” – inicjatywa cykliczna oraz „C” – zaangażowanie indywidualne.Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła laureatów w każdej kategorii. W kategorii inicjatywa cykliczna oraz w kategorii zaangażowanie indywidualne I miejsca zdobyły inicjatywy uczennic Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Uczennice pod kierunkiem pani Kamili Kowalik z 9-8 Hufca Pracy w Sanoku/Lesku zakwalifikowały się do etapu Ogólnopolskiego w 2 z 3 kategorii.

W kategorii „B” Inicjatywa cykliczna - laureatem został 9-8 HP w Sanoku, zgłaszający akcję „Podzielmy się miłością”. Młodzież z Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych w 9-8 HP w Sanoku wygrały:

Wiktoria Prądzińska- I WB
Zuzanna Tokarczyk- I WB
Katarzyna Mołczan- I WB
Monika Rachwalska- I WB

Dziewczyny z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do pomocy zwierzętom ze schroniska dla zwierząt „Wesoły Kundelek” w Lesku, poświęcając swój czas na spacer i zabawę z podopiecznymi. Uczestnicy hufca w ramach akcji zorganizowali również zbiórkę m.in. koców, kołder oraz pieniędzy, za które zakupiono karmę.

 W kategorii „C” poprzez swoje indywidualne zaangażowanie w działalność inicjatyw laureatem została Wiktoria Prądzińska  z I WB. Wiktoria chętnie bierze udział w organizowanych przedsięwzięciach hufcowych oraz sama inicjuje różnego rodzaju działania. Jej temperament i wyjątkowa osobowość idealnie pasują do funkcji, jaką zajmuje w swoim regionie – jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej. 

Dyrekcja ZSTiA oraz cała społeczność szkolna składa serdeczne gratulacje dziewczynom oraz pani Kamili.

Życzymy sukcesów na ogólnopolski etapie konkursu.

Rozpoczynamy kolejny projekt-praktyki za…

22-11-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Międzynarodowa współpraca i poznanie nowoczesnych metod pracy, kluczem do podniesienia kompetencji przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej”, dofinansowanie...

Czytaj więcej

Spotkanie z rodzicami

06-11-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

 Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów ZSTiA w Lesku na spotkanie z wychowawcami klas. Zebrania odbędą się 13.11.2019 r. / środa / o godzinie 15:30 w salach szkolnych zgodnie z poniższym...

Czytaj więcej

Sprzątanie brzegów jeziora

24-10-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Podziękowanie dla młodzieży ZSTiA za udział w akcji sprzątania brzegów Zalewu Solińskiego.

Czytaj więcej