• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
  • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

W dniu 9.10.2018r. odbyła się wycieczka klasy I TEI wraz z opiekunami: dyr ZSTiA Grzegorzem Brajewskim i mgr Jarosławem Januszem do Urzędu Miasta i Gminy Lesko na konferencję poświęconą 100 - leciu odzyskania niepodległości przez Polskę - „Od niepodległości do niepodległości”. Konferencja nawiązywała do obchodzonej w całym kraju oraz w naszej szkole setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą i zorganizowana została przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Panią Burmistrz głos zabrał Pan Jerzy Sołtys - Przewodniczący Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie. Następnie młodzież ZSTiA z zaciekawieniem wysłuchała prelegentów, którzy wykorzystując urządzenia multimedialne przedstawili swoje referaty. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Krzysztof Kaczmarski przedstawiając zagadnienie „Świadomości historycznej a kształtowanie się uczuć patriotycznych”. Kolejny omawiany referat nosił tytuł: „Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk - Pasterz niezłomny”, a jego autorem  był ks. dr Waldemar Janiga. Ostatni prelegent - Piotr Babinetz (poseł na Sejm RP) scharakteryzował problematykę związanąz „Polskimi drogami do niepodległości” oraz krótko zapoznał zgromadzonych z polskim bohaterami roku 1918. Uczniowie naszej szkoły, jak również licznie zgromadzone audytorium, z dużą uwagą i zainteresowaniem wysłuchało podanych wyżej referatów, nagradzając na koniec ich autorów licznymi brawami.

 Szkolny koordynator obchodów 100 - rocznicy

 odzyskania przez Polskę niepodległości

 mgr Jarosław Janusz

 

 

Rozpoczynamy kolejny projekt-praktyki za…

22-11-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Międzynarodowa współpraca i poznanie nowoczesnych metod pracy, kluczem do podniesienia kompetencji przyszłych pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej”, dofinansowanie...

Czytaj więcej

Spotkanie z rodzicami

06-11-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

 Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów ZSTiA w Lesku na spotkanie z wychowawcami klas. Zebrania odbędą się 13.11.2019 r. / środa / o godzinie 15:30 w salach szkolnych zgodnie z poniższym...

Czytaj więcej

Sprzątanie brzegów jeziora

24-10-2019 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Podziękowanie dla młodzieży ZSTiA za udział w akcji sprzątania brzegów Zalewu Solińskiego.

Czytaj więcej