• crop_558x293_big_6b9662a094c0461d2fc41fc3e709f388.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_76b4b9059f30d283f24417191fe01bea.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_307e876af7a94331eb0dada2046c2228.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_3407fca0002d3e35ef397c5ada697f6a.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_22164c40982d45744bbeaba7d651a4c9.jpg.jpg
 • crop_558x293_big_ce6fefeb199ceaa87df295fc92052f23.png.jpg

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do technikum i branżowej szkoły na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu sieciowego:
https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/  

 

Zasady naboru, obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku  na rok szkolny 2020/2021, sporządzone w oparciu o ustalenia Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

WAŻNE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów straciło moc.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Ministra Edukacji Narodowej.

Kandydat starający się o przyjęcie do szkoły składa następujące dokumenty:

 • poświadczoną kopię/oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • poświadczoną kopię/oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne na jasnym tle opisane na odwrocie ( nazwisko, imię, data urodzenia, adres)
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów określonych przez Kuratora Oświaty,
 • kartę zdrowia ucznia

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

Powodzenia!

Procedury związane z udziałem uczniów…

01-06-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Procedury związane z udziałem uczniów w konsultacjach na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

Czytaj więcej

Ważny komunikat dla przystępujących d…

25-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

Wszystkie osoby, które będą przystępować do egzaminu maturalnego bądź zawodowego prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS: Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020...

Czytaj więcej

Urodziny Papieża

15-05-2020 Aktualności DYREKTOR - avatar DYREKTOR

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

Czytaj więcej